Интервюта от Маями: речник

2019

Пристигнах в Маями на 26-ти септември 2017г. за едномесечен творчески престой. Беше странно. Беше точно след урагана Ирма и градът се усещаше тъжен. Домакините ми и почти всички, които срещнах по време на престоя бяха от венецуелската арт общност. Прекарвах цялото си време с тях. Не говорех испански и не всички от тях говореха английски, но въпреки това се опитвахме да намерим начин да общуваме. Аз се стремях да отгатна какво казват по интонацията им, чрез езика на тялото им или по някои думи, които успявах да уловя, но предимно комуникирахме чрез Гугъл Преводач. И въпреки че Гугъл Преводач се разви много през последните години, разбирането, което получавахме обикновено беше много неясно и мъгляво. Беше просто идея, далечно усещане за смисъла на казаното. Буквално езикът, неговото тяло се разпадаше, беше толкова натрошен и повреден, че се превръщаше в нещо съвсем различно – сянка, призрак на език. Чувствах се изгубена в мъгла от символи и значения, но също и привлечена и изкушена да я изследвам. Исках да намеря начин, система да сглобя отново или поне да се справя с това състояние на комуникация, затова реших да създам свой, собствен речник. Записах четири интервюта на испански и английски с венецуелски артисти, живеещи в Маями. Те споделиха личните си чувства и истории, свързани с изкуството, което правят, с напускането на Венецуела и пристигането им в Маями. От тези интервюта избрах ключови думи, които се появяват в разказите и в същото време са важни за разбирането на историите. Подредих ги по азбучен ред. Чрез автоматизиран софтуер извлякох всяка фраза от интервютата, в която ключова дума присъства за да я откъсна от контекста, в който е използвана. По този начин преструктурирам, пренареждам и разбивам напълно техните лични истории и акцентирам на потенциалните смисли в отделните фрази. Речникът служи за да дава дефиниция на думите. В тази работа аз подменям смисъла им с облак от лични значения и дефиниции, изтръгнати от контекста. Използвам формалната организация на речника за да събера всички нюанси, присъстващи около всяка една от тези думи. Заедно с техните истории, включих и моята, разказваща за опита и преживяванията ми в Маями. Разказите са оригинално на три езика – английски, испански и български. Всички преводи между тези езици са направени отново с Гугъл Преводач, разкривайки неговите възможности и ограничения. Инсталацията се състои от три отделни елемента – арт книгата, аудио с оригиналните интервюта и видеа, които записах по време на престоя ми, улавящи настроението на града.