Образът Не Струва Нищо

2015

Образността е навсякъде. Вече сме неспособни да функционираме без нея.  Изграждаме и живеем  в иконосфера, пещера от образи, където всичко е представено чрез изображения, в отсъствието на материя. Отдадени сме постоянно да изпълваме това пространството с най-представителните си портрети, като инспектираме всеки отделен детайл – светлината, композицията, погледът.  По този начин ние конструираме желаната от нас икона – тази, чрез която бихме искали да бъдем запомнени. Постепенно започваме все повече и повече да обживяваме този изграден и шлифован образ.  Той започва да създава отделна, безопасна реалност, в която личността е защитена, а случайните външни провокации са ограничени.

„Образът не струва нищо“ е машина – генератор на „лоши изображения“, която провокира възприятието на зрителя за неговия собствен образ. Инсталацията е  реплика на фото-кабината. Всеки би могъл да влезе в нея за да си направи снимка, но в отговор на това машината работи хаотично. Тя прави снимки спонтанно, запечатвайки образ, който е изненадващ и суров, подменяйки очакваното и красиво изображение, с което зрителят желае да бъде възприет. 

        видео документация >> https://vimeo.com/152283841 и какво беше генерирано по време на първото представяне на инсталацията в галерия The Fridge 13 – 25 Ноември 2015 >> https://vimeo.com/147183299 „Образът не струва нищо“ на общата изложба JustTECH17, курирана от Асоциация EX и част от арт панаира JustMAD8 в COAM, Мадрид, 21-26 февруари 2017       

                  https://vimeo.com/255021398 между 21-и и 26-и февруари 2017г. инсталацията генерира повече от 4000 „лоши“ изображения. Ето малка част от тях >>