ИГРА 2.0

2019

ИГРА 2.0 представлява намеса в градската среда на жр. „Тракия“ в Пловдив. Работата е копие на емблематичната скулптура „Игра“ на Любомир Далчев от 1961 г., но с обърнато съдържание. Вместо усещането за динамика и жизненост, поставена между панелните блокове, от скулптурата остава само силуетът ѝ. Той е физически обект, но с характеристиките на виртуален. Пикселизиран, плосък, липсва детайл, липсва информация. Изрезка в пейзажа, физическа дупка. Обектът цели да насочи вниманието към пустеещите междублокови пространства на панелните комплекси. Често превърнати в паркинги или тотално непроходими и отблъскващи, социалното им предназначение липсва, както и детската игра навън, която вече се случва пред екрана на компютъра. ИГРА 2.0 е част от артистичните интервенции, курирани от The Fridge, осъществени в рамките на проекта „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ на Български фонд за жените, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.  

>>> оригиналната скулпура „Игра“ на Любомир Далчев от 1961г. в София

>> моята работа в жр. „Тракия“, Пловдив