Out of Time

2014

“Out of time I и II” представляват две отделни инсталации, които се занимават с проблема за начина, по който протича времето. И двете разглеждат най-краткия възможен отрязък на отминалото време – секундата, мигът, но по различен начин. Едната се заиграва с улавянето на момента. Краткото движение на човек, нещо незначително и мимолетно, което отминава и се забравя, не се забелязва. Вместо това, обаче то бива повтаряно отново и отново, заключвайки го по този начин във времето. Така хванатото движение, образът е вече извън контекста на заобикалящото го, извън времето. Една секунда, която не свършва. Тази необичайност фокусира вниманието върху себе си и уловеното минимално движение става по-важно и сякаш по-голямо. Човек е способен да се проследи, да осъзнае преминаването си през пространството, което обикновено не забелязва.

Другата инсталация също се занимава с улавянето на мига, но не на един, а на много мигове. Тя премахва линейността на времето. Поставя всички уловени образи в една плоскост и те съществуват едновременно, в един и същи момент и по едно и също време. Един безкрайно дълъг миг или един цял ден компресиран в един миг.

Интеракцията и в двете инсталации се състои в това, че те изменят ролята на публиката. Посетителят се превръща в основен експонат на работата. Създава се хибридно съществуване, в което всеки човек е участник, главен герой, но същевременно и зрител на самия себе си.

Представя ти се един отминал миг, който ти не си забелязал, една история за теб самия, която ти не си искал да помниш и въпреки това тя е там пред теб, натрапчиво повтаряща се. В изображението и двамата съществувате едновременно, ти –сега и ти – преди малко и все пак не можеш да си сигурен, че сте едно и също, а най-вероятно и не сте. Виждаш се отстрани, изучаваш се. И, да, излишен, но може би необходим експеримент с теб самия, който те кара да осъзнаеш себе си, тялото си в пространството и как то взаимодейства с хода на времето.

видео документация на Out of Time I >>

 „out of time I“outOfTimeI copy

„out of time II“OutOfTimeII OutOfTimeII2