ТЕАТЪР

ТЕАТРАЛНИ ПРОЕКТИ

ЕЛЕКТРА ТУК И СЕГА 2022
ЛУЛУ 2022
ГАЛЕРИЯ СТРИНДБЕРГ 2021
ВСИЧКИ МАЛКИ СВЕТЛИНКИ 2021
ИСМАИЛ 2021
ДЕМОНИ 2021
СЕРОТОНИН 2020
КАЗИМИР И КАРОЛИНЕ 2019
ХЕДА ГАБЛЕР 2016
МЪРТВИЯТ ГРАД 2016
ЛИВ ЩАЙН 2015
ОБИ4.COM 2014