Automated Self

2017

идея и реализация: Илияна Кънчева 

програмиране: Мартин Сотиров(libtec.org)

Чрез внимателна селекция на изображенията и действията, споделяни в интернет, ние конструираме желаната от нас личност. Тя е създадена за да бъде харесвана и затова е винаги по-бляскава, по-красива, по-успяла. Колкото повече „like”-oве събира тя, толкова повече захранва егото си и расте. Личността в реалния живот става все по-зависима от това обожание и постепенно се видоизменя и подчинява на нуждите на виртуалния си еквивалент – търсейки все по-интересни, различни понякога дори нелепи начини да си набави необходимите харесвания. Превръщаме ли се в роби на виртуалното си алтер его или напротив – то е разширение, допълнение към нашата личност, давайки ни възможност да бъдем повече? Интерактивната инсталация „Automated Self” изследва проблематиката на виртуалните идентичности в социалните мрежи. Чрез специално създаден профил в Инстаграм, авторът си създава алтер его, фалшива идентичност. Инсталацията представлява бот, който на случаен принцип намира картинки в гугъл, интегрира портрет на автора в тях и ги споделя в социалната мрежа.  Процесът се стартира при натискане на бутон от публиката. При всяко натискане инсталацията генерира нови и нови картинки, с които залива профила си в социалната мрежа. Създадените изцяло на случаен принцип изображения понякога изглеждат съвсем правдоподобно, понякога са нелогични, друг път – сюреалистични. Те пародийно извеждат до крайност отношението ни към собствената ни личност и репродуцирането й във виртуалното пространство на социалните мрежи. няколко снимки, генерирани от инсталацията по време на първото й представяне през октомври 2017г. в Червената къща – Център за култура и дебат, София