Блокове в Космоса

2012-2014

Серия от фотографии, които изследват и прекомпозират града в търсене на нечовешки и неземни пейзажи