Страхът

2011

Краткият филм е резултат от мойте първи опити със стоп моушън техниката. Историята е базирана на придчата „Пред закона“ от Франц Кафка