автофокус

2013

Екранът е разделен на четири равни части. Във всяка част върви различно видео. Заедно четирите части оформят лице. В отделните цикли лицето постоянно се фокусира и размазва, правейки невъзможно да бъде видяно в своята цялост. Използвам неспособността на лещата да намери фокус – аномалия  на машината, която, изглежда, е и аномалия на човека. Изследвам човешката неспособност да се самонаблюдава обективно. https://vimeo.com/62994115