Специален Случай

2014

Инсталация, която се състои от 2 компонента –  42 намерени фотографии и стар матричен принтер. Използвам „специален“ принтер, представляващ машина, която обаче вече не може да изпълнява функциите, за които е създадена. Той е остарял и напълно несъвместим с новия софуеър, превръщайки се по този начин в напълно безполезен.

А фотографиите –  лоша композиция, преекспонирани, прекалено тъмни, размазани,  мигнали очи – тези снимки представляват провал в запечатването на важен момент. Те са отхвърлени, защото не показват това, което се изисква от тях – красиви хора, усмивки.. Чрез рециклирането на тези изображения аз се опитвам да фокусирам вниманието върху суровата и неочаквана реалност, която те разкриват – нежеланата, която е извън нормата и не винаги е красива, но съществува като част от нас.

изглед към инсталацията >> част от намерените фотографии >>