Инструктиращ шлем

2013

Инструктиращ шлем е интерактивна инсталация имаща за цел да подложи на съмнение всички инструкции и правила, които ние възприемаме като дадености и не се замисляме за смисъла и значението им. Инструктиращият шлем е възможност за самоосъзнаване и прекъсване на контролиращия цикъл, създаден от системата. Той предоставя възможност на субекта за избор в предприеманите от него действия и самостоятелно вземане на решения. Дава възможност за разкъсване на невидимите окови с които контролират съзнанието ни.

идея и реализация: Ангел Чобанов, Боряна Чернева, Радостина Тодорова, Илияна Кънчева (DA.MA)

звук: Ани Свинарова

с помощта на Венелин Шурелов (subhumantheatre.com) видео от Андреас Хайдер (muk.me.uk)