ALL THE LITTLE LIGHTS

ALL THE LITTLE LIGHTS

by Jane Upton


Premiere: 21st of November 2021, Azaryan Theatre, Sofia
TEAM:

Directed by
Stoyan Radev
Stage and costume design
Iliyana Kancheva
Music
Emilian Gatsov – Elby
Cast
Kamelya Hatib, Aleksandra Dimitrova, Lilly Sucheva