2012-2014

Серия от фотографии, които изследват и прекомпозират града в търсене на нечовешки и неземни пейзажи

CNV000031
CNV000032_o
CNV000033_o
CNV000031_o
CNV000128_o
CNV000028_o
CNV000029_o